Smaakmakers

Verbeterde klantcontacten gemeente Rumst

Ik help de medewerkers van de dienst omgeving van de gemeente Rumst bij het uitwerken van een klantenloket. Via het werken op afspraak willen we nog betere dienstverlening kunnen bieden. Ruimtelijke ordening en milieu zijn zo complexe beleidsdomeinen geworden dat eenvoudigweg vragen beantwoorden aan een loket vaak moeilijk is. Daarom wil gemeente Rumst evolueren naar werken op afspraak, zodat meer tijd kan uitgetrokken worden om burgers te helpen. 

Zorg als gemeengoed

Vul een subtitel in

"Zorg als gemeengoed". Zo heet het boek van Geert Sturtewagen waarin hij vertelt over een aantal proefprojecten met het gebruik van gemeenschapsmunten in de zorg. Geert stelde het boek voor in de raadszaal van het West-Vlaamse provinciehuis. Ik mocht als één van de sprekers de uitdaging van het anders organiseren toelichten. Eén van de conclusies van het project was immers dat als zorgorganisaties op andere manieren gaan omgaan met hun buurt en hun omgeving, bvb door vrijwilligers met gemeenschapsmunten te gaan betalen, ze ook in hun eigen organisatie een aantal dingen moeten veranderen. Command en control zal niet werken om goed in te spelen op wat leeft in een buurt en om in te gaan op opportuniteiten die zich aanbieden.

Rode draad in mijn verhaal was de vraag hoe verschillende types van organisaties een nieuw idee door hun organisatie uitrollen. Waar piramidale organisaties daarvoor swot-analyses, projectplannen en projectleiders nodig hebben, vertelde ik over Buurtzorg waar het nieuwe idee om aan preventie te gaan doen werd doorgeduwd via een verhaal op intranet en een aantal handige tips en trucs. En de vrijheid voor de teams om zelf te beslissen om mee te gaan of niet.

Tandem is een tweejaarlijks event voor leidinggevenden van provinciebestuur Antwerpen. Ik had de eer om een sessie te mogen begeleiden rond zelfsturende teams. Zo'n sessie voor de eigen collega's is nog een beetje spannender dan voor een nieuw publiek. Ik focuste in dit verhaal op wat ik met mijn (of beter ons) eigen team van organisatieadviseurs...

Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het HBO (Nederland), vroeg me haar bestuur te inspireren over zelfsturend organiseren. Hoe kunnen de ideeën van Reinventing Organizations een transitie in het HBO inspireren. Is zelfsturing, zelforganisatie en het loslaten van hiërarchische structuren breed toepasbaar in het hbo? En, de oplossing?